The leaves are then ground to a powder. A charitable man. The leaves are then ground to a powder. . 2. A sage who taught a modified system of the Yoga philosophy, being considered as an incarnation of Ananta, . Salvia In Tamil. 2. Buddha, . W. p. 497. அருள்மிகு மேலசிங்கப்பெருமாள் திருக்கோயில் அருள்மிகு மணிகுண்ணப்பெருமாள் திருக்கோயில் அருள்மிகு நீலமேகப்பெருமாள் திருக்கோயில் Hindu Pilgrimage: A Journey Through the Holy Places of Hindus All Over India. விளக்குவதற்கு வெகு காலத்துக்கு முன்பிருந்தே மனிதவர்க்கம் துன்பமனுபவித்து வருகிறது. A suffruticose labiate plant (Salvia officinalis) with grayish green foliage, much used in flavoring meats, etc. Log in to reply to the answers Post; Anonymous. A inslie notices four, , , , . a wise man or spiritual teacher; a man of gravity and wisdom, especially, a teacher venerable for years, and of sound judgment and prudence; a grave or stoic philosopher, A savory spice, Salvia officinalis, also planted for ornamental purposes. So they're, basically, the same thing. பிரிவினரும், அவர்கள் மரபுக்கோட்பாட்டுப் பிரிவினராக, அல்லது பழமைப் பேணுகின்ற பிரிவினராக அல்லது புரட்சிப் பிரிவினராக இருப்பவர்கள் எல்லாருமே நேரடியாகப் பரிசேயரின் மற்றும் ரபீக்களின் ஆவிக்குரிய வம்சத்தினராக. Sage meaning in Hindi : साधू: Sage meaning in Marathi : ऋषी: Sage meaning in Kannada : ಸೇಜ್: Sage meaning in Tamil : முனிவர்: Sage meaning in Telugu : సేజ్: Sage meaning in Malayalam : സേജ്: Sage meaning in Urdu : بابا: Sage meaning in Gujarati : મુનિ: Sage meaning in Punjabi : ਰਿਸ਼ੀ Person of true spiritual knowledge. Of his works in verse. Sage: அறிவுக் கூர்மையுள்ள. The Tamil for sage is உணவுக்கு மணமூட்டப் பயன்படுத்தும் தோட்டச் செடி. An appellation of the poet Vararuchi, . Any of a number of plants such as sagebrush considered to be similar to. Brahma, . 8. Sage Name Meanings in Tamil - Find Tamil Boys & Girls Names with meanings in Tamil, what is Sage பெயர் தமிழில் பொருள் and definition with Lucky Number of Sage. Words of weight, sage remarks, good sayings. High caste per sons, . 4. The Sunday Times of India Review reports: “A Jain muni [, ] in Bombay [Mumbai] drank just two glasses of, அறிக்கை செய்கிறது: “பம்பாயிலுள்ள [மும்பை] ஒரு ஜைனமத முனிவர் [. ] A name of Agastya; ''lit.'' Saturn, ; ''ex'' , beauty, ''et'' , coolness, kind ness. One of the sages of anti quity well versed in poetry and medicine. A muni or deified sage: one of the seven transformed into the seven stars or great bear. ஞானி . அதன் நிழலில் ஓய்வெடுத்து, அதன் கனியை சாப்பிட்டனர். The virtuous, those celebrated for charity and other good deeds, . Wils. Sage is mostly used as a natural remedy for depression. , அவரைப்பற்றி நமக்கு அவ்வளவாகத் தெரியாது என்றால் அவரில் ‘விசுவாசிப்பது’ அர்த்தமற்றது. I think you mean to say the word Sagi (சகி) here , No , it is not related to the Tamil word Sagodhari (சகோதரி) , Sagi (சகி) means, a female companion synonymous to சேடி, பாங்கி, தோழி. 2. Some boldly claim that Jesus was no more than a wandering, ஆனால் சிலர் இயேசுவை வெறுமனே சுற்றித்திரிந்த ஒரு. The name is often extended to the whole genus, of which many species are cultivated for ornament, as the scarlet sage, and Mexican red and blue sage. Sage meaning in tamil, telugu, marathi, kannada, malayalam, in hindi name, gujarati, in marathi, indian name, tamil, english, other names called as, translation Sage: Sage is a herb. A sage, recluse, . See . 2. 4. Sage has been listed as one of the essential herbs along with parsley, rosemary, and thyme. Sage is an English word, not a Tamil word. Tamil Dictionary definitions for Sage. Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. Argha, . . , we are confronted with a jungle of skyscrapers. ஸ்டின்சால்ட்ஸ் விளக்குகிறார்: “அறிஞர்கள் அனைவரும் ஒன்றாகச் சேர்ந்திருந்து [எருசலேமில்] ஒரே தொகுதியாக இருந்து அறிவாராய்ச்சியாகிய முக்கிய வேலையை செய்துவந்த வரையில் பாரம்பரியத்தின் ஒருமைப்பாடு காக்கப்பட்டுவந்தது. லைட் புட் எழுதியது) பரிசேயர்கள் வெகு காலத்துக்கு முன்பே மரித்துவிட்டிருந்த, சொல்லியதென கூட உரிமைப்பாராட்டினர்: “நீதிமான்களின் உதடுகள், அவர்களுடைய பெயரில் எவராவது. ‘யெகோவாவால் முகமுகமாய் அறியப்பட்டவரும்,’ அறிவாளிகளால் “எங்கள் ரபீ” என்றழைக்கப்பட்டவருமான மோசே ஓர் அபூரண மனிதனாக இருந்தார். venerable for years, and of sound judgment and prudence; a grave A sage, an anchorite. A sage who by devotion is supposed to have obtained omniscience. delivering the lecture, would give his own interpretation of problems. So that it may tend to usefulness. Saghodari is a corruption of the Samskrita compound word which means sister, Sahodari which is derived from Saha+Udari (female … 5. The great, the learned, the renowned, the exalted in piety, virtue, austerities, &c., sages, ascetics, . 2. Dried sage refers to the dried leaves of the sage plant. ஒரு நாளுக்கு இரண்டு டம்ளர் வீதம்—201 நாட்களுக்கு—கொதி நீர் மட்டுமே குடித்தார். p. 29. The sage ''Vasisht'a,'' . Human translations with examples: my name, wifi தமிழ் பெயர், லோபன் தமிழ் பெயர், யூரியா தமிழ் பெயர். A post set up by sages, with incantations, as an antidote for venomous bites, or for magical purposes. காண்பிக்கையில்—அவர்களுடைய உதடுகள் கல்லறையில் அவர்களோடுகூட முணுமுணுக்கின்றன.”—தோரா—வளர்ந்து வரும் யூதேய மதத்தில் சுருளிலிருந்து சின்னம் வரையாக. A Brahman, . Brahmans, . grave; sagacious. A configuration of the planets, denoting the highest prosperity and honor to one born under its influence, . The sage who wrote . quoted in the Talmud spoke of “sparks of fire” leaping between the mouths of the, ஒரு விவாதத்தின்போது, ரபீக்கள் வாய்களிலிருந்து “தீப்பொறிகள்” பறந்ததாக டால்முட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு, The Lord is believed to have appeared for. were gathered together and the main work of scholarship was carried out by one group of men [in Jerusalem], the uniformity of tradition was preserved. 3. Religious conduct ac cording to the higher stages, fourth or highest degree; prastice of the sage who has renounced secularities, to whom the pearl and its shell are of equal value; The defective eye of the body, in contradistinction to the all-seeing eye of the Deity, or the spirit ual eye of the sage, . Brahmans, . . With patience and persistence, especially around dawn and dusk, you may be rewarded with the opportunity to photograph deer, coyotes, bobcats, jackrabbits. the dwarfish sage. Cookies help us deliver our services. The planet Jupiter, .